Kasutustingimused

Kõikide ThinkShop.ee e-poes müüdavate toodete hinnad esitatakse koos käibemaksuga, kui ei ole märgitud teisiti.


ThinkShop OÜ E-poe Kasutustingimused

Üldtingimused

1.1 Tingimused kehtivad õigussuhetele, mis tekivad kliendi (edaspidi Klient) ja ThinkShop OÜ (Müüja) ja ThinkShop OÜ poolt hallatava internetiaadressi www.thinkshop.ee. asuva ostukeskkonna (edaspidi E-pood) vahel seoses toodete ostu-müügiga. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.2 Müüja võib muuta e-poe kasutustingimusi ja toodete ning teenuste hindasid. Müüja annab muudatustest teada internetileheküljel www.thinkshop.ee Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.
1.3 Kõikide E-poes müüdavate toodete hinnad esitatakse eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

Ostu sooritamine ja makseviisid

2.1 Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil.
2.2 Kaupa on võimalik tellida ka tehes vastav päring info@thinkshop.ee. Peale tellimuse kinnitamist koostame potentsiaalsele kliendile ettemaksuarve ning pärast ettemaksearve laekumist vähemalt 50% ulatuses hakkame Teie tellimust töötlema.
2.3 Tellimuse eest saab turvaliselt tasuda Eesti pangalinkide abil, pangaülekandega, sularahas või järelmaksuga.

Kauba kohaletoimetamine ja tagastamine

3.1 Kauba transport on ThinkShop OÜ klientidele Eesti piires tasuta.
3.2 Kliendil on võimalik valida erinevate Toote kohaletoimetamise viiside vahel. Toote kohalejõudmine sõltub Kliendi poolt valitud teenusest.
3.3 Olenevalt kaubast ning kliendi asukohast ning valitud toote kohaletoimetamise viisist toimetatakse kaup kohale hiljemalt 3 tööpäeva jooksul alates makse laekumisest. Kui ei ole võimalik mõnda toodet 3 tööpäeva jooksul kliendini toimetada, siis võtame kliendiga ühendust ja kui mõlemat osapoolt rahuldavat kokkulepet ei saavutata kanname raha tagasi arvelduskontole, kust makse laekus.Kui klient pole oma tellimust 3 tööpäeva jooksul kätte saanud ja temaga pole ühendust võetud peaks ta kindlasti ise pöörduma ThinkShop.ee klienditeeninduse poole info@thinkshop.ee, +372 5335 8881 või +372 5335 8882.
3.4 Klient on kohustatud enne tellimuse vormistamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust, vältimaks viivitusi ja arusaamatusi Toote kohaletoimetamisel. Müüja ei vastuta Toote kohaletoimetamisel tekkinud viivituste ja arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või -õigsusest.
3.5 Tarbijaõigustest tulenevalt on kliendil õigus ostetud kaup 14 päeva jooksul toode tagastada või välja vahetada samaväärse kauba vastu. Nimetatud 14 päevane tähtaeg algab alates hetkest, mil Klient Tellimuse kätte saab. Raha kanname tagastatud toote eest tagasi Teie arveldusarvele 10 tööpäeva jooksul alates kauba jõudmisest meieni. Tootepakend peab olema avatud ettevaatlikult seda kahjustamata. Tagastatava kauba puhul lähtume mõistlikkuse põhimõttest ehk kaup ei tohi olla kasutatud rohkem kui on vajalik selle mittesobivuses veendumiseks ja peab olema originaalpakendis koos komplekti kuuluvate kõikide lisade ja dokumentatsiooniga. Lisaks peab olema kaasas ThinkShop OÜ poolt väljastatud arve ning tootel peab alles olema seerianumber (kui see algselt seal oli). Tootelt ega pakendilt ei tohi mingil juhul eemaldada võimalikke seerianumbreid ega muud toote identifitseerimiseks vajalikku infot.
3.6 Toote tagastamise puhul tasub tarbija tagastamiskulusid kuni 10 €, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv toode ei vasta toote kirjeldusele.
3.7 Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

Garantiitingimused

4.1 Tagame kõikide müüdavate uute sülearvutite, arvutite garantii eraisikule vähemalt 2 aastat ning aitame kliente
tekkinud probleemide korral.
4.2 Garantii alla ei kuulu:
Tarkvara, kaasa arvatud tootja poolt seadmesse installeeritud tarkvara ning tarkvarast
põhjustatud ekspluatatsioonihäired.
Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tekkinud tahtmatu või tahtliku füüsilise
vigastuse tagajärjel või seadme sisemusse sattunud väliste esemete, vedelike, tolmu poolt.
Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tingitud mittetöökorras olevate
elektrisüsteemide tagajärjel kaasa arvatud võrgupinge kõikumine.
Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on põhjustatud mitteoriginaalosade
kasutamisest.
Ekspluatatsioonihäired, mis on põhjustatud seadmete väärast kasutusest ja
kasutamiseeskirjadest mittekinnipidamisel.
Seadme ja selle liikuvate osade loomulik kulumine.
Sülearvuti aku vastupidavuse vähenemine.
4.3 Kliendi kanda jäävad kulutused seoses toote tagastamise ja saatmisega garantiiremonti. Tootelt
ega pakendilt ei tohi mingil juhul eemaldada võimalikke seerianumbreid ega muud toote
identifitseerimiseks vajalikku infot. Juhul, kui tekib kahtlus, kas seadme defekt kuulub garantii alla
või mitte, jääb lõplik otsustusõigus seadme tootjale. Seade võidakse asendada, kuid kui tootja
tunnistab defekti mittegarantiiliseks, esitatakse kliendile tagantjärele arve asendusseadme ja/või
osutatud teenuste eest.

Vastutus

5.1 Müüja ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate kasutustingimuste rikkumisega teisele
poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
5.2 Müüja vastutab Toote müügihinna ulatuses.
5.3 Klient kohustub kasutama E-poe teenust üksnes seaduse ja heade tavadega kooskõlas olevatel
eesmärkidel.

Isikuandmete töötlemine

6.1 Klient annab Müüjale selge ja teadliku nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks.
6.2 Müüjale teatavaks saanud isikuandmed kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja Kliendile
kauba pakkumiseks.
6.3 Müüja säilitab Kliendi kohta ostude sooritamise käigus Kliendi poolt sisestatud kontaktandmed ja
info sooritatud ostude kohta. Seda infot käsitletakse konfidentsiaalsena ja töödeldakse kooskõlas
isikuandmete kaitse seadusega. Isikuandmed, mis on vajalikud Toodete Kliendile saatmiseks,
edastakse kulleriteenust osutavale ettevõttele.
6.4 Andmeside Kliendi ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab Kliendi
isikuandmete ja pangaandmete turvalisuse.
Makse teostamine toimub väljaspool E-poe keskkonda, vastava panga või teenusepakkuja
turvalises maksekeskkonnas. E-poel puudub ligipääs Kliendi pangaandmetele ja krediitkaardi
andmetele.
6.5 Isikuandmeid töötleb ThinksShop OÜ, Pärnu mnt 238, Tallinn, 11624, Reg. nr. 11341313
Kasutustingimused ja nende muutmine
7.1 E-poes registreerudes või ostu sooritades nõustub Klient E-poe kasutustingimustega ja kohustub
neid täitma.
7.2 Müüja ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates arve laekumisest Müüja arvelduskontole.
7.3 Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitmisest kui tehnilise vea tõttu oli E-poes kuvatud Toote hind
ekslik.

Vaidluste lahendamine

8.1 Kliendi ja Müüja vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel.
8.2 Kui Müüja on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Müüja pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Komisjoni pöördumine on tarbijale tasuta ning tehingu väärtus peab olema üle 20 euro. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel.
Muud tingimused
9.1 E-poes kasutatud tekste ega pilte ei tohi ilma ThinkShop OÜ nõusolekuta kasutada. Lubatud on viidata teistelt veebilehtedelt ThinkShop.ee veebilehele soovitud teksti või piltide juurde.
9.2 E-poes kuvatavad fotod Toodetest on illustratiivse tähendusega ning võivad vähesel määral tahtmatult erineda Toote tegelikust väljanägemisest.

9.3 Klienditoe telefon on +372 5335 8881 või +372 5335 8882 (avatud tööpäeviti kl 10:00-16:00) ja e-posti aadress: info@thinkshop.ee Riiklikel pühadel on klienditugi suletud.

Kasutustingimused kehtivad alates 12.01.2018